Definitieve vaststelling

Wij voeren snel en accuraat een definitieve vaststelling Bbz-uitkering uit tegen zeer lage kosten. 

Wanneer een ondernemer maandelijks ondersteuning in zijn levensonderhoud ontvangt heeft dit voorlopig de vorm van een renteloze geldlening. De hoogte van de bijstand wordt pas definitief vastgesteld wanneer het inkomen over een boekjaar bekend is (artikel 11 en 12 Bbz 2004). Ineo kan deze berekening van de definitieve vaststelling voor u uitvoeren. In veel gevallen gebeurt dit als onderdeel van een vervolgonderzoek. Naast de definitieve vaststelling rapporteren wij ook over de stand van zaken bij de ondernemer en de verwachtte ontwikkelingen.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op