Bbz debiteurenbeheer

Door inzicht en resultaat helpen wij u bij het behalen van uw normbaten!

Om de uitvoering van de Bbz-regeling te kunnen verantwoorden en betaalbaar te houden zijn de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal sinds januari 2013 genormeerd. Een gemeente heeft dan ook groot financieel belang bij de aflossing van de verstrekte kredieten. Succesvol debiteurenbeheer is daarvoor cruciaal. Ook de (startende)ondernemer heeft er belang bij dat hij geen betalingsachterstand op loopt en dat hij zicht houdt op de financiële situatie. Ineo ondersteunt gemeenten bij het inregelen en uitvoeren van een succesvol debiteuren beheer.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op