Bbz onderzoeken

Bij onze Bbz onderzoeken zijn onze adviezen gericht op lange termijn oplossingen. Wij zorgen voor heldere communicatie, korte doorlooptijden en een hoge kwaliteit.

Tijdens ons onderzoeksproces is de communicatie van groot belang. In de 10 jaar dat wij Bbz-adviezen uitbrengen is er geen enkele keer bezwaar aangetekend tegen het uitgebrachte advies. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit hebben bereikt door onze manier van communiceren. Wij zorgen voor open en heldere communicatie met de ondernemer/uitkeringsgerechtigde, de Bbz-consulent en overige betrokken partijen zoals boekhouders, banken en schuldeisers.

Onze onderzoeken en bijbehorende rapporten sluiten aan op de Bbz-2004. Zij zijn in lijn met de Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz zoals opgesteld door Divosa. Onze werkwijze is gericht op korte doorlooptijden (circa 3 weken) en een duurzame uitstroom uit de uitkering of voortzetting van de onderneming.

 

Welke acties een gemeente onderneemt na verstrekking van een Bbz-krediet is erg bepalend of zij duurzame uitstroom realiseren!

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op